За кожата на един директор

SY jpg
Снимка – Плевен прес.

През 1981 година излезе на екран френския филм „За кожата на едно ченге” с Ален Делон в главната роля на бивш полицай, който се опитва да разкрие следите на измама, включваща различни полицейски служби и наркотрафиканти. Срещу бившия полицаи са негови колеги в комбина с бандити. С него са други негови колеги и пострадали граждани. Едновременно е харесван и мразен. Така е винаги с хора с чепат характер и знаещи цената си.

Нещо подобно се случва около личността на Димитър Митев, дългогодишният директор на СУ „Иван Вазов” – Плевен. След 30 години работа в училището, изградил го като модерно и резултатно в обучението, с изключителна дисциплина в учебния процес, носител на наградата „Директор на 2022 година” на СБУ, общински съветник, броени дни преди пенсионирането си, Димитър Митев е освободен от поста след решение на ВАС №3110 от 14.03.2024 г.

Решението гласи: „Оставя в сила Решение №172 от 04.04.2023 на Административен съд Плевен, постановено по административно дело №1025/2022 година. Решението е окончателно”.

А какво е решението на Административен съд Плевен? То гласи: „Отменя Заповед № РД-08-915/21.11.2022 на Началника на Регионално управление на образованието – Плевен за установяване липса на конфликт на интереси на Д.М.***длъжностно лице по смисъла на §2 ал. 1 т.3 от ДР от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

УСТАНОВЯВА конфликт на интереси по отношение на Д.Я.М.директор на Средно училище „Иван Вазов” гр. Плевен и лице заемащо публична длъжност по смисъла на §2 ал.1 т.3 от ДР на ЗПКОНПИ за това, че на 01.09.2022 г. е сключил Трудов договор №РД 1.3-1254401.09.2022 г. в частен интерес на свързано с него лице по смисъла на § 1 т.15 б.”а”от ДР на ЗПКОНПИ – В.м. с което е нарушил чл.58 изр. второ предл.първо от ЗПКОНПИ.

НАЛАГА глоба в размер на 1 000 /хиляда/ лева на Д.Я.М.***ЕГН ***на основание чл. 171 ал.2 от ЗПКОНПИ за осъществен конфликт на интереси по чл. 53 от ЗПКОНПИ извършено в качеството му на директор на Средно училище „Иван Вазов” гр. Плевен и лице, заемащо публична длъжност по смисъла на & 2 ал.1 т.3 от ДР на ЗПКОНПИ.”

Каква е причината, поради която се стига до това решение на Административен съд – Плевен?

Причината е подаден сигнал и писмо изх.№ ЦУ-01-9725/13.09.2022 г. на Комисията за противодействие на корупцията до Началника на Регионално управление – Плевен, по повод предприемане на необходими действия за Д. Митев, директор на СУ „Иван Вазов”, Плевен. Дава се указание след приключване на проверката да бъдат уведомени за резултата от същата.

Проверката е направена и РУО-Плевен излиза със становище, че няма конфликт на интереси. Това становище обаче е оспорвано от  прокуратурата. На 4-ти април 2023 година със свое решение Административния съд в Плевен отменя становището на РУО-Плевен за липса на конфликт на интереси. Разпитани са учителки от училището. Посочва се, че на 28.08.2022 г. в училището са обявени две свободни работни места, за които са подадени седем заявления. Назначени са две учителки, една от които е съпругата на директора Митев. Тя е пенсионер, преподавател по математика и е назначена като „старши учител” с трудов договор сключен между СУ „Иван Вазов” представлявано от директора Д. Митев и В. Митева, която е с професионален опит 38 години като преподавател по математика. Разпитаните свидетели, както и самият Митев излагат в съда своите твърдения за фактическата необходимост от назначаването на В. Митева като учител с опит, отговарящ на високите стандарти на училището.

Решението на съда в Плевен се обжалва пред ВАС-София, който обаче потвърждава като обосновано и правилно решението на плевенския съд. Така, по силата на решението на ВАС, трудовият договор на Д.Митев като директор на СУ”Иван Вазов” е прекратен от РУО-Плевен по силата на чл.330  от КТ, който гласи, че „работодателят прекратява трудовия договор без предизвестие при влязъл в сила акт за конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията”. Освен това, тези лица нямат право да заемат публична длъжност в продължение на една година от влязло в сила решение за установяване на конфликт на интереси.

Следва обявяване от страна на РУО-Плевен на конкурс за временно изпълняващ длъжността „директор на СУ „Иван Вазов”. Явяват се 5 кандидати. Одобрен е един – Ганка Нинова. Следват: подписка в подкрепа на Д. Митев, отказ на абитуриентите от випуск 2024 да празнуват бала си с вр.и.д.Г. Нинова, бойкот на часове и фейсбук акции в подкрепа на Д.Митев. Подкрепа на Д. Митев от СБУ и лично от Янка Такева. Появяват се и критици на работата му като директор, упреци за авторитарно управление.

Ясно е, че съдебните решения трябва се изпълняват. Но не е ясно защо Димитър Митев не бе изпратен с необходимото уважение от страна на институциите, заради направеното от него за това училище?

Също като във френския филм разделението „за” и „против” в случая с Д. Митев е очебийно. Във филма обаче, се разбра кой е добро и кой лошо ченге. В казуса с директора на СУ „Иван Вазов” не се разбра, поне до момента, кой е авторът на сигнала, има ли лична вендета в този сигнал, има ли политическа намеса в избора на вр.и.д. „директор” на училището, има ли финансови апетити към това училище?

Тези, които заслужават отговор на горните въпроси са децата, учениците в това училище и техните родители. Те трябва да знаят истината за случилото се. Както и истината за бъдещето на СУ „Иван Вазов”-Плевен.

Споделете:

Прочетете също

545359eca6591ac5f37fce801a876dfb 1

Кметът на Червен бряг: 24 май обединява всички нас около езика и писмеността ни като народ

Уважаеми жители на община Червен бряг, Уважаеми педагози, ученици и дейци на културата, Честит 24 …

4 Последни коментари

 1. Станимир Кръстев

  Четейки тази статия и подобните през последния месец и половина в мен се затвърждава убеждението, че на съдебната система не може, а вероятно и не трябва се вярва. Дали обаче е така? Дали ние данъкоплатците трябва да учим децата си да не уважават институциите в Република България, институции имащи отношение към националната ни сигурност? Как мислите?
  Аз не знам какъв отговор бихте дали Вие, но знам че за да се изгради едно пълноценно общество, изпълнено с морални ценности е необходимо всеки един член на обществото ни да спазва приетите закони и правила.
  За огромно мое съжаление аз вече месец и половина наблюдавам как плевенската общественост бива периодично приканвана от един или друг (няколко съмнителни субекта) да се обяви против едно законово решение на съдебната система. Това поражда много въпроси, свързани не само с настоящето ни като граждани на тази страна, но и с нашето бъдеще.
  Дали обявявайки се против влязло в сила съдебно решение и организирайки PR акцийки за спасяване на един, съзнателно нарушил законите в нашата Родина хомосапиенс няма да дадем ЛОШ пример на децата ни?
  Дали трябва в нечий борби за оцеляване активно да ангажираме непълнолетните си деца, позволявайки на уж независимите учители, чиито заплати също ние данъкоплатците плащаме, да извеждат в междучасията децата ни с цел защита на един нарушител на законите?
  Дали трябва обществото ни да дава трибуна и да позволява на един доказан от съда престъпник да бъде ежедневно фокус на внимание? Прим. Публикувайки групови снимки на осъдения г-н Митев с прославилия по света България г-н Стойчков.
  Всъщност замисляме ли се какъв пример ще дадем на децата си ако позволим на инициаторите на тази безумна акция по защита на престъпника да ни приобщят към действията си?
  Продължавайки да разсъждавам в мен възникват и следните логичните въпроси:
  1. Дали нарушителят на закона г-н Митев трябва да получи дължимите заплати възнаграждение, давани при пенсиониране?
  2. Дали не трябва същият този нарушител да възстанови неправомерно взетите от неговата съпруга заплати, платени от нашите данъци?
  3. Дали децата ни, виждайки ни как защитаваме един престъпник не си казват – Аз трябва да бъда като него! Аз трябва да правя това, което правеше нашия директор! Аз също мога да извършвам престъпления! Нормално е да се нарушават законите, след като възрастните го правят! Щом родителите ни защитават, осъдения значи и мен ще ме защити някой!
  Защо да не трябва да нарушавам законите? Директорът ни Митев как ги нарушаваше?
  ………..
  4. Дали не трябва да се провери дали доходите на г-н Митев отговарят на стойността на семейните му имоти и банкови активи? И на близките му!
  5. Дали хората допуснали погазването на законите, дали невярна експертна оценка относно не наличието на конфликт на интереси при назначаването на работа на г-жа Митева също не бъдат уволнени?
  И т.н.
  Всеки трябва да реши сам за себе си какво послание иска да даде на децата си и какъв пример те да следват.
  Те (децата ни) ще бъдат такива каквито сме ние сега.

  • Поздравления за написаното.Един човек да се осмели да напише нещата,такива каквито са.

 2. Смехории. Кой е авторът на сигнала? Това ли е най – важното? Намерете го и го обесете на центъра на Плевен. Друг път да не подава сигнали. Митев можеше да си остане доживотно директор. Не ви е срам!

 3. Няколко факта: Нямам нищо общо с Плеван.
  Общувала съм с г-н Митев преди 20-тина години като ръководител на група ученици в състезаниe, организирано от училището. Бях възхитена от неговата личност!
  В цяла България има сериозна липса на качествени учители по математика! За годините с Ковид бяха “преквалифицирани” стотици преподаватели в “учители по математика”, които дори грешат приоритета на операции.
  Моето мнение, като учител, заемал всички позиции в системата.
  Директора на едно училище трябва да бъде директор до момента до който вярва във философията, че е “Пръв сред равни”. За съжаление някой след 2, други след 4…. но със сигурност след 7-8 години директорстване почват да вярват в своята незаменимост. В закона задължително трябва да се въведе мандатност на директора – 2 мандата от 4 години. На това се противопоставят инспекторатите, защото добри директори трудно се намират… ами местете ги. Добрия директор може да остане такъв, но в друго училище.
  Няма как директора да е безпристрастен към съпругата-служител и няма как подчинения учител да оцени “безпристрастно” детето на директора. Законово трябва да се заложи, че членовете на семейството на директора, не трябва да работят/учат в училището.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *