Последни новини
Начало | Новини | Заседанията на постоянните комисии в Общинския съвет предстоят другата седмица

Заседанията на постоянните комисии в Общинския съвет предстоят другата седмица

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен, се събират за заседание следващата седмица – на 26 и 27 октомври /понеделник  и вторник/, в Заседателната зала на Община Плевен. Всички комисии ще заседават при спазване на разписаните противоепидемични мерки и указания.   

26 ОКТОМВРИ /ПОНЕДЕЛНИК/

ПК по „Бюджет и финансова политика” с председател Пепо Петков заседава от 13,30 ч. по дневен ред от 23 точки. Комисията ще обсъди две предложения за кандидатстване на Община Плевен с проекти за ремонт на обекти по проект „Красива България“ 2021 г. – ремонт в ДЯ „Чайка“ и на волейболната зала в града. Ще бъдат разгледани и промени в предходни решения на местния парламент – решението за отпускане на заем от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ и за сключване на договор с ФЛАГ за поемане на дългосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг. Сред останалите точки са: предложение за разрешение за съществуване и дофинансиране на маломерни паралелки в училищата от общината; предложение за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в детски и учебни заведения; информация от „Инжстрой” ЕООД относно финансовото състояние на дружеството; анализ и отчет от „Тибор“ ЕАД за дейността на фирмата към 30.09.2020г.

ПК по „Стопанска политика и транспорт” с председател Христослав Михайлов заседава в понеделник от 14,30 ч. Съветниците в състава на Комисията ще разгледат предложени промени в общинската Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината, както и предложение за временно спиране на изпълнението на курсове от общинската транспортна схема. На заседанието ще бъде представен и отговор от общинското дружество „Тролейбусен транспорт“ във връзка със запитване за промяна на разписанието на линия №44 и отговор от фирмата по постъпила преписка.

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика” с председател Владислав Монов се събира от 15,00 ч. по дневен ред от 15 точки. Сред предложенията, които ще стоят на вниманието на комисията, са: даване съгласие за предоставяне под наем на проектираните в Плана за земеразделяне полски пътища и нефункциониращи напоителни канали – общинска собственост, включени в масивите за ползване за стопанската 2020/2021 г. и определяне цена за ползването на тези имоти; получаване на разрешително за водовземане от яз. „Горни Дъбник“ чрез съществуващ промишлен водопровод; предложение за отдаване под наем за срок от пет години за разполагане на билбордове по бул. „Данаил Попов“; предложения за продажби на общински недвижими имоти; др.

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията” с председател Свилен Трифонов е насрочила заседанието си за 15,30 ч. по дневен ред от шест точки. Ще бъде обсъден нов Правилник за устройството и дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца, и разгледано предложение за съществуване и дофинансиране на маломерни паралелки в училищата от общината. Дневният ред включва още обсъждане на преписка от НЧ „Съгласие – 1869“, гр. Плевен относно преместването на РЕКИЦ „Читалища“ и отговор от кмета на Общината по същата тема.

ПК по „Здравеопазване и социална политика” с председател доц. Евгения Бързашка заседава от 16,00 ч. по две предложения. Комисията ще разгледа предложението за кандидатстване на Общината с проект за основен ремонт на електроинсталация и перален блок на детска ясла „Чайка“ по проект „Красива България“ 2021 г. Ще бъде представен и отговор от кмета във връзка с писмо от Сдружение „Аутизъм днес“ за разкриване на нови социални услуги в общината. И този месец Комисията ще разгледа преписки за финансово подпомагане на лица с репродуктивни проблеми от общината, постъпили до 21.10.2020 г.

ПК по “Образователна политика и читалищна дейност” с председател  Цветелин Горанов заседава от 17,00 ч. На заседанието ще бъде представено предложение за промяна в наименованието на Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици в Плевен и предложението за приемане на нов Правилник за дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца. Комисията ще разгледа и искането за съществуване и дофинансиране на маломерни паралелки в училищата от община Плевен, както и това за отдаване под наем на чести от имоти публична общинска собственост в детски и учебни заведения. В дневния ред влизат и няколко преписки, постъпили до Общинския съвет относно проблеми, касаещи дейността на читалищата в общината.

27 ОКТОМВРИ /ВТОРНИК/

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие” с председател инж. Йордан Василев се събира от 11,00 ч. по дневен ред от 12 точки. Комисията ще обсъди: предложение за получаване на разрешително за водовземане от яз. „Горни Дъбник“ чрез съществуващ промишлен водопровод; предложение за учредяване право на строеж за изграждане на магазин за хранителни стоки върху общински поземлен имот; проекти за изработване и изменения на подробни устройствени планове.

ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм” с председател Йордан Грижов заседава във вторник от 16,00 ч. Комисията ще обсъди предложения за създаване на Общински туристически информационен център и за кандидатстване на Община Плевен с проект за ремонт на зала „Волейбол“ в съществуваща сграда за външно финансиране по проект „Красива България“ 2021 г.

ПК по „Обществен ред и сигурност” с председател Николай Маринов се събира от 16,30 ч., за да обсъди предложения Общински план за защита при бедствия.

Всички предложения и преписки, които ще стоят на вниманието на постоянните комисии, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец октомври 2020 – https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-oktomvri-2020-g

Прочетете също

Община Левски раздаде хранителни пакети на засегнати от епидемичната обстановка

Снимка – пресцентър община Левски. Община Левски  раздаде хранителни пакети на крайно нуждаещи се ,засегнати …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *