Заседание на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси се проведе в Плевен

етнич интегр 1

Заместник областният управител Николай Абрашев откри Заседание на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси, което се проведе в зала „Плевен” на Областната администрация. Във форума участваха представители на общините от областта, Регионално управление на образованието, Дирекция „Социално подпомагане”, Областна дирекция „Земеделие”, отдел „Култура и туризъм” в Община Плевен,  МВР, директори на учебни заведения.

Анита Григорова – главен експерт в Областната администрация подробно изложи проблемите, свързани с етнически и интеграционни въпроси в региона.

етнич.интегр 2

Акцентите в последвалата дискусия бяха поставени върху необходимостта образованието на уязвимите ромски ученици да започва възможно най-рано чрез включването им в равнопоставени, финансово и физически достъпни и приобщаващи услуги за грижи в ранна детска възраст. Обсъдена беше  възможността от по-засилена активност от страна на кметовете при изграждането на мрежа от социални услуги и по-тясно сътрудничество с образователните институции по отношение на дейностите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Необходимо е да се актуализират общинските планове във връзка с изготвянето на новия Национален план за действие, обхващащ периода 2024 – 2027 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 г.

Текст и снимки: Пресцентър – Областна администрация – Плевен

Споделете:

Прочетете също

книга 9

Георги Константинов: Благодаря на моя роден Плевен!

„Трябва да изрека към своя роден град Плевен огромно „Благодаря“. Благодаря, че мнозина от вас …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *