Започва енергийното обновяване на многофункционалната спортна зала „Спартак“ в Плевен

1 9 jpg

Община Плевен подписа договор за реализация на проекта „Енергийно обновяване на многофункционална спортна зала „Спартак”, гр. Плевен“. Проектното предложение беше депозирано и получи одобрение за финансиране по Процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт

на Националния план за възстановяване и развитие.

В рамките на проекта ще бъдат извършени различни видове мерки за повишаване на енергийната ефективност в зала „Спартак“, включващи: подмяна на дограма с висока топлинна ефективност; топлинна изолация на външните стени; топлинна изолация на покрива; осигуряване на достъпна среда; необходими промени по инсталациите с цел привеждането им в съвременните норми и стандарти; изграждане на нова фотоволтаична централа – съоръжения за производство на енергия от възобновяеми източници, което ще допринесе за комфортна експлоатация при намалено потребление на енергия, с което ще се удължи експлоатационният срок на сградата. Заложените мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда ще бъдат изпълнени със собствени средства. Предвиден е ремонт на покрива на сградата с полагане на топлоизолация на покривните пластове, което ще доведе до намаляване на коефициента на топлопреминаване. Предвижда се изграждането на нови отоплители, вентилационни и БГВ инсталации за част от сградата, която е неотопляема и ще се захранва с топлоносител от ТЕЦ с предвидена нова Абонатна станция. В помещенията на залата ще се извърши смяна на всички стари осветителни тела с нови LED осветителни тела и ремонт на осветителната инсталация на сградата. Ще бъде осигурен достъпен маршрут за хора в неравностойно положение до и в сградата чрез две нови подвижни платформи съгласно изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. На първия етаж и на втория етаж ще бъдат изградени нови санитарни помещения с преддверие за хора в неравностойно положение, отговарящи на нормативните изисквания за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Основните индикатори за изпълнението на проекта са намаляването на ефекта на парниковите газове и понижаване годишното потребление на първична енергия.

С реализацията му ще се създадат комфортни условия за ползване и експлоатация на залата. Реновираната спортна инфраструктура и повишеното качество на средата ще създадат възможности за качествена подготовка и реализация на спортистите. Ще се подобрят и условията за учебно–тренировъчна и състезателна дейност с цел подобряване на спортно-техническите умения и създаване на мотивация за спортно развитие. Ще се използват възможностите на спорта, като превенция срещу нетолерантността, насилието, употребата на тютюневи изделия, консумация на алкохол и наркотици.

Спортна зала „Спартак“ е единствената многофункционална спортна зала на територията на община Плевен. Разполага с 10 тренировъчни зали, една от които се използва и за състезателна дейност. В залата има комбинирано игрище и трибуни с 220 места. В нея тренират над 200 състезатели от 15 спортни клуба.

Стойността на проекта е 2 816 524.49 лв., от които собствено участие на Община Плевен в размер на 317 372.84. Срокът за изпълнението му е краят на м. юни 2026 г.

Споделете:

Прочетете също

545359eca6591ac5f37fce801a876dfb 1

Кметът на Червен бряг: 24 май обединява всички нас около езика и писмеността ни като народ

Уважаеми жители на община Червен бряг, Уважаеми педагози, ученици и дейци на културата, Честит 24 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *