До 7 септември е срокът за подаване на офертите в обществените поръчки за поддържане на републиканските пътища за 18 месеца

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви седем обществени поръчки за избор на изпълнители за поддържане на републиканската пътна мрежа в страната за 18 месеца. Те са на обща прогнозна стойност 849 456 480 лв. без ДДС. Всяка от обществените поръчки се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта с оглед защита на публичния ресурс. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“ съгласно ЗОП. В документацията е определен обхватът на възможните възлагания в рамките на зимното, текущото и превантивното поддържане, както и извършването на ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации.


Включено е изискване за всеки участник в процедурата, за всяка обособена позиция, да прилага система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 с обхват, включващ поддържане на пътища.

До 7 септември т. г. е срокът за подаване на офертите в обществените поръчки.

Целта на обявените процедури е във възможно най-кратък срок според законовите разпоредби да бъдат сключени договори за поддържане на републиканските пътища.

Първата обществена поръчка е за поддръжката на републиканските пътища в Югозападен район. Тя е с 4 обособени позиции за областите Благоевград, Кюстендил, Перник и София. Прогнозна стойност на поръчката е 137 868 800 лв. без ДДС.

Във втората обществена поръчка за поддържането на републиканката пътна мрежа в Северен централен район. Четирите обособени позиции са за областите Габрово, Разград, Русе, Силистра. Индикативната стойност на поръчката е 79 213 500 лв. без ДДС.

Третата обществена поръчка е за поддържане на републиканските пътища на територията на Северозападен район, в който са областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен. Поръчката е с 5 обособени позиции за отделните области, а прогнозна стойност е 123 046 520 лв. без ДДС.

В четвъртата обществена поръчка е включено поддържане на републиканските пътища в Североизточен район. Тя е с 4 обособени позиции: област Варна, област Добрич, област Търговище и област Шумен. Индикативната стойност на поръчката е 94 953 800 лв. без ДДС.

Петата обществена поръчка е за поддържането на републиканските пътища в Югоизточен район, в който са областите: Бургас, Сливен,  Стара Загора и Ямбол. Прогнозна стойност на поръчката е 105 497 310 лв. без ДДС.

В шестата обществена поръчка е за поддържането на републиканската пътна мрежа в Южен централен район, тя е с 5 обособени позиции за областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и за Хасково. Индикативната стойност на поръчката е 141 339 050 лв. без ДДС.

Седмата обществена поръчка е за поддръжката на автомагистралите в страната, Прогнозна стойност на поръчката е 167 537 500 лв. без ДДС. Шестте обособени позиции са:

Обособена позиция 1 – АМ „Хемус“ на територията на областите София и Ловеч;

Обособена позиция 2 – АМ „Хемус“ на територията на областите Варна, Шумен и Търговище;

Обособена позиция 3 – АМ „Тракия“ на територията на областите София, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас;

Обособена позиция 4 – АМ „Марица“ на територията на областите Стара Загора и Хасково;

Обособена позиция 5 – АМ „Струма“ от км 0+000 до км 56+170 на територията на областите София, Перник и Кюстендил;

Обособена позиция 6 – АМ „Струма“ от км 56+170 до км 166+500 на територията на областите Кюстендил и Благоевград.

Споделете:

Прочетете също

640 420 sela bez tok zaradi otkradnata zhica

Разкриха кражба на ток в село Милковица

Разкриха кражба на ток в частен имот в село Милковица на 12 април. Електрическото табло …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *