До 30 хиляди лева безвъзмездна помощ за малки земеделски стопанства

Помощта е предвидена за модернизация и технологично обновление на малки земеделски стопанства. Снимка – Интернет.

До 30 ноември 2021г. ще бъде отворен приемът по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони.

Това е съобщил  заместник-министърът на земеделието, храните и горите и ръководител на Управляващия орган на ПРСР Георги Събев   на видеоконферентна среща на Тематичната работна група по обсъждане проекта на насоки за кандидатстване по подмярката със заинтересованите страни.

С прилагането на стартовата подкрепа се цели да бъде ускорена модернизацията и технологично обновление на малките земеделски стопанства, като се повиши тяхното икономическо развитие.  С приоритет ще се разглеждат проекти на кандидати с образование в областта на селското стопанство, биологични производители, както и тези, които развиват дейност в планинските райони.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е близо 40 млн. лева. Максималният размер на средствата за един кандидат е до 30 хил. лева, като изплащането им ще се извършва на два етапа. Първото плащане ще бъде на стойност близо 20 хил. лева и ще се реализира до два месеца след сключване на административния договор. Окончателното плащане ще се извърши след точна реализация на бизнес плана, което ще се удостовери с проверка на място от Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция.

Потенциалните кандидати трябва да са регистрирани земеделски производители и да притежават стопанство със стандартен производствен обем (СПО) между левовата равностойност на 2000 евро и 7999 евро, включително.

Споделете:

Прочетете също

РИК Плевен проведе първото си заседание

Областна администрация Плевен. Снимка – Плевен прес. Днес, 13-ти август, в Областна администрация Плевен, се …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.