Договор за финансиране по процедура “Модернизация на обазователната среда” подписа община Долна Митрополия

Община Долна Митрополия

Договор за финансиране по процедура “Модернизация на обазователната среда” подписа община Долна Митрополия, съобщават от местната администрация. На 15 декември 2023 година между Изпълнителна агенция “Програма за образование” и Община Долна Митрополия беше сключен Договор № BG-RRP-1.007-0101-C01  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция, ремонт и повишаване на енергийната ефективност на сграда начален курс на СУ „Евлоги Георгиев”, гр. Тръстеник, община Долна Митрополия и прилежащото ѝ дворно пространство“ по процедура за подбор на проектни предложения № BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, Стълб „Иновативна България”, Компонент 1 „Образование и умения”, Инвестиция 2 „Модернизация на образователна инфраструктура”.

Основната цел на проектното предложение е насърчаване на социалното приобщаване и повишаване качеството на живот в общината като цяло, чрез подобряване на материалната база и осигуряване на здравословна и безопасна среда на децата в предучилищното и училищното образование в общината. Така ще се подобри достъпа до основни услуги за населението като цяло и ще се стимулира устойчивото развитие на община Долна Митрополия. Ще бъде осигурена една по-комфортна, приветлива и безопасна среда за обучение, грижа и игра на децата.

Чрез реализирането на проектното предложение ще бъдат осъществени комплекс от мерки, за  постигане на основната цел:

– постигане на благоприятна среда, с цел подобряване на образователните резултати и мотивацията за учене;

– постигане на устойчива, безопасна и достъпна среда за децата от община Долна Митрополия;

– подобряване на техническата инфраструктура, намаляване на разходите за енергия, повишаване качеството на отоплението и осветлението на сградата на СУ “Евлоги Георгиев” в Тръстеник и подобряване на материалната база в училището;

– принос към опазването на околната среда чрез намаляване на емисиите от парникови газове.

Общата стойност на проекта е 2 525 790,96 лева, от които 2 108 304,85 лева финансиране чрез Национален план за възстановяване и устойчивост и 417 486,11 лева Национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на дейностите е 35 /тридесет и пет/ месеца, но не по-късно от 31 май 2026 г.

Споделете:

Прочетете също

voda 1

Подменят водопроводи от ВиК мрежата в област Плевен

Продължават строително-ремонтните дейности на обекти от инвестиционната програма на Дружеството за реконструкция на ВиК мрежата …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *