Начало | Новини | Добра работа на Общинския съвет в Тетевен за първото полугодие

Добра работа на Общинския съвет в Тетевен за първото полугодие

Мария Стойчева, председател на ОбС – гр. Тетевен. Снимка – интернет страница на ОбС – Тетевен.

Това бе отчетено на заседанието на ОбС, провело се през м. юли т.г. Съставът му е от 21 общински съветници, като 9 от тях са на ГЕРБ, 6 – на ДПС, 3 – на БСП, 2 – на „Зеленитее” и 1 – на „Глас народен”. Въпреки шареният политически състав, Общинският съвет е работил добре през първото полугодие, отчита неговата председателка Мария Стойчева. Това е нейният втори мандат, като първият е от 2015-та до 2019-та година.

Мария Стойчева е от с. Черни Вит, живее и работи в гр. Тетевен, където дълги години е експерт, а след това и директор на „Социално подпомагане” – Тетевен.

Разговаряме с Мария Стойчева за работата ѝ като председател на ОбС и неговата дейност в полза на жителите от община Тетевен.

Г-жо Стойчева, първото полугодие приключи. Как оценявате работата на ОбС за първото полугодие на тази година ?

Считам, че работата на ОбС за първото полугодие е доста добра. Защото ние в рамките на тези няколко месеца, успяхме да поставим едно добро начало на нашата съвместна дейност . И въпреки че, имаше нелеки моменти свързани с извънредното положение, ние успяхме през всичките тези месеци да не провалим нито едно насрочено заседание на ОбС и по този начин да покажем на гражданите на нашата община, че доверието, което са ни дали, успяваме да го оправдаем. По никакъв начин не стопирахме работата на общинската администрация  и смея да кажа, че взехме особено важни решения през този период. Имаме над 9 проведени заседания с 206 взети решения, по-голямата част от които е внесъл кмета. Смея да се похваля с това, че по-голяма е активността на общинските съветници по отношение внасяне на предложения, които да се разглеждат в ОбС.

Кои ваши решения са особено значими за хората ? Решения, които подпомагат живота в община Тетевен ?

Това, което считам че ОбС направи за гражданите в нашата община по време на извънредното положение, беше даване на един по-дълъг период, за да заплатят данък битови отпадъци , както и всички, които трябваше в тези два месеца да заплащат наеми, да бъдат освободени от заплащането им. Става въпрос за заведенията, ресторантите, които са преустановили изцяло своята дейност. Другото важно решение беше да гласуваме бюджета на община Тетевен за 2020 година . Бюджеът на общината през тази година е почти същия като този в предходната година. За съжаление се наложи да дадем съгласие и да се тегли кредит, с който да покрием задължения от предходни мандати  и така да изчистим всички стари задължения. Но нека не забравяме, че в предходния мандат ние бяхме определили нашата община като една от общините с финансово затруднение и получихме един кредит от милион и 100 хил. лв. от правителството. Като спазвахме финансовата дисциплина, на всяко тримесечие проследявахме как общината изпълнява този финансово оздравителен план.

И в момента единственият кредит, който общината има да изплаща, е дългосрочен заем за 7 години с възможно най-ниската лихва.

Да не забравяме и инвестиционната програма на общината, която трябва да се изпълнява, защото хората очакват това което е обещавано в предизборната кампания, да бъде изпълнено.

Заседание ОбС – Тетевен. Снимка – интернет.

Остава впечатлението, че между ОбС във ваше лице и общинска администрация в Тетевен, в лицето на кмета д-р Мадлена Бояджиева, има синхрон и единодействие. Така ли е наистина ? И дали това не се дължи на обстоятелството, че сте от една и съща политическа сила ? Или защото взимате решения, които са полезни за хората ?

Хората знаят, че за мен на първо място не само като председател, е да мога да работя с хората и в името на хората. Още в началото на първия мандат когато станах председател на ОбС, ясно заявих, че за мен основната партия е Тетевен и хората в нашата община. За мен винаги е било много важно, когато заемам някаква позиция, защото преди да бъда председател аз съм била 15 години в дирекция „Социално подпомагане” и 11 -като директор, за мен винаги е било много важно независимо от поста, който заемам, да бъда в полза на хората. А не да бъда пречка по някакъв начин в техните надежди и очаквания. В ОбС наистина работим в синхрон и считам, че обвинения, които съм получавала в предходния мандат за това че работим с кмета в такъв синхрон, не е никакъв проблем, защото е неоснователен.. Напротив. Общинският съвет е от едната страна, общинската администрация – от другата страна на един управленски процес. И хората очакват да има реални решения. Когато има противоборство, аз съм била свидетел на такова противоборство в по-предходен мандат, разбира се, че тогава нямаше резултати в положителен план. И това не се отразява добре нито на хората, нито на общината.

Това означава ли, че спестявате критични бележки към общинската администрация и кмета, когато не са направили нещо както трябва в интерес на хората ?

Не можем да говорим за спестяване на критични бележки, защото ние преди всичко, заемаме важни отговорни постове и нещата трябва да се казват в прав текст. Самият факт, че в този период който отчитаме, има 10 питания към кмета на общината, означава, че общинските съветници по никакъв начин не могат да бъдат приспани. Когато има нещо, което не е правилно, мога да кажа, че в нашия ОбС имаме много добър експертен потенциал. Имаме колеги с неоспорими качества и те са полезни с познанията и опита си. Например по отношение на финансите, бюджета, инфраструктурата. И тогава казваме мнението си и даваме предложения.

ОбС Тетевен.

Защо Тетевен не можа да се наложи като туристическа дестинация, предлагаща изключителни природни условия ?

Не съм съгласна, че не е успял да се наложи. Фект е, че в предходния мандат работихме в условията на тежка финансова криза, но в рамките на мандата доведохме до много културни мероприятия. Това увеличи броя на туристите и на хората, които дойдоха в Тетевен. Събитието „Тетевенска саламура” доведе много туристи не само от страната, но и от чужбина. Празници като фолклорния събор в Черни Вит и Рибарица влязоха в Националния културен календар на Министерството на културата. Рекламираме активно общината с печатни материали и медийни изяви.

И два пристрастни въпроса като родена в Черни Вит. Защо не можа зеленото сирене на Черни Вит да придобие такава известност и популярност, че Европа да дойде на крак в Черни Вит и да види какво е това чудо ?

Аз мисля, че зеленото сирене на Черни Вит има достатъчно популярност и достатъчно хора са опитали от вкуса на това сирене.

Но въпреки това не е защитена марка.

Това е въпрос на законова уредба. За съжаление общината в този случай няма тези правомощия, които да решат този въпрос.

Да. Това не е запазена марка, но би могла да стане такава чрез депутатите ни в ЕП, Да има силно лоби Тетевен там, за да може да се защити наименованието и марката.

Точно така. Въпросът опира извън общината и извън страната. Това е въпрос, който евродепутатите биха могли да го поставят и не само за зеленото сирене. Ние имаме редица неща, с които можем да привличаме внимание и туристи.

Ето, че и Рибарица не можа да се установи като целогодишна туристическа дестинация. Все още само на лятото се разчита.

Факт е, че основно през лятото идват почиващи и туристи., Но специално за Рибарица мисля, че и в ранната зима има хора, които желаят да дойдат в Рибарица. Още от октомври всичко е пълно. За зимните празници – също.

Значи хората могат да печелят от отдаването под наем на къщите си за гости ?

Чак да печелят – не бих казала, защото действително ние сме една малка община и хората тук се познават. Знаят, че само с туризъм няма как да печелят. Това са едни средства, с които не могат да бъдат сигурни, защото не могат да бъдат постоянни. Това са средства, с които да подкрепят живота си, битието си. Да си помогнат за някаква конкретна цел. Но да се издържат само от туризъм – е трудно.

ОбС – Тетевен.

На какво друго могат да разчитат хората от общината  освен на туризъм ? Има ли производство, инвестиции ?

Мога да кажа, че в годините се е натрупало едно неприятно усещане за слаб инвестиционен интерес. В предходния мандат успяхме едно от общинските ни предприятия да продадем и в момента там има един шивашки цех, в който се назначиха около 150 човека. Това даде възможност на много жени от селата Галата, Градешница и Глогово, де не пътуват през нощта до Ботевград за работа , а да останат тук и да работят. И да се прибират всяка вечер при семействата си .

Как си обяснявате този спаднал инвестиционен интерес към община Тетевен ?

Ами това, което не се афишира, но  разбрах когато влязох в ОбС е, че са идвали хора от други места през годините, за да инвестират тук. И когато са изявявали желание нещо да направят, да развиват дейност в нашата община, са получавали от предходни ръководства особени предложения. Това ги е отблъсквало и са търсили на друго място реализация.

Ясно. Сега обаче, на какво могат да разчитат младите хора, за да останат в Тетевен ? И на какво да разчитат инвеститорите от тук нататък ?

На първо място, могат да разчитат на човешкото отношение  от страна на общинската администрация. Освен това, има програма, която обединява усилията на Бюро по труда, ОбС в мое лица, и ръководствата на учебни заведения. Провеждаме срещи с младите хора, които завършват висше образование, с цел посредничество между бизнеса и неговите нужди, учениците, които завършват и към какво се насочват. Това е едно от нещата, които успяхме да направим в предходния мандат. Успяхме да подобрим и инфраструктурата в немалка част от града и населените места. Центърът на Тетевен беше променен с европейски и местни средства. Подмени се част от водопроводната мрежа. Но за младите хора, от ОбС направихме една инициатива да подпомагаме младите семейства за новородени деца. Въпреки ограничените средства давахме по 200 лв. за новородено, а от 1-ви януари тази година – по 500 лв. Подкрепяме и инвитро процедурите, помощ при заболявания и др. Подпомагаме и всички училищни мероприятия. Аз съм председател и на фондация, която ежегодно организира отпускането на стипендии за даровити деца и отличници. Както ученици така и студенти. Но условието е тези, които кандидатстват, да имат успех не по-малко от 5.50, да бъдат и активни участници в обществения живот, и да показват резултати на различни състезания и олимпиади.

Каква помощ ви е необходима на държавно ниво ?

Когато правителството подкрепя една община, няма как това да не се отрази. Ние сме разчитали и сме имали подкрепата на правителството, така че, и резултатите са такива. За първи път кмет на Тетевен печели втори пореден мандат. За първи път председател на ОбС изкарва целия мандат и бива повторно избран.

Това се дължи на хората в общината. Но с какво помага правителството ?

Това се дължи и на подкрепата на правителството. С постановление на МС сме получавали финансови средства. В предходния мандат това го имаше, и ние сме благодарни както на МФ, така и на МРРБ. В това отношение сме имали пълната им подкрепа.

От 8 общини в Ловешка област само вие сте жена – председател на ОбС. Лесно ли е да си жена председател на ОбС ?

Честно да кажа – не ми пречи. Смятам, че успявам да си съчетавам отговорностите както в семейството, така и в обществото. И това е так,а защото имам пълната подкрепа на съпруга си, на децата си Те знаят, че съм отговорен човек и подкрепата, която съм получила, е една голяма отговорност. И се старая да работя за издигане авторитета на институцията която представлявам,  защото за мен е много важно да се утвърждава авторитета на ОбС като структура, която работи за хората. която дава възможност да насърчава и подпомага хората. А не да им пречи в реализацията на техните надежди за един по-добър начин на живот. Радвам се, че в тези усилия не съм сама. Имам подкрепата на колегите си общински съветници.

Какво според вас е бъдещето на община Тетевен в близките 10 – 15 години ?

Смятам, че всички ние живеем в един от най-красивите и прекрасни градове. Тетевен е град с минало, град  с история, но и град с бъдеще. Аз смятам, че всичко зависи както от ръководството на общината, така и от самите граждани. Защото всички ние сме важни. Важно е Тетевен да съхрани своята история, своята култура и да даде шанс младите да не търсят пътища към големите градове и чужбина, а да намират смисъл да останат в Тетевен. Аз съм председател на ОбС в рамките на мандата и докато съветниците решат. Но съм човек цял живот. И се надявам да изживея старините си в тази община. И децата ми да намерят смисъл да живеят в тази община. Искам в Тетевен да виждам усмихнати и щастливи хора.

Тогава – успех на вас и на хората от община Тетевен.

Благодаря !

Прочетете също

Евродепутатът Андрей Новаков и Мирослав Петров на среща с превозвачи от плевенска област

Евродепутатът от ГЕРБ – ЕНП Андрей Новаков се срещна с представители на превозваческия бизнес от …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *