Начало | Новини | Днес, 24 юни, заседават четири постоянни комисии към Общинския съвет

Днес, 24 юни, заседават четири постоянни комисии към Общинския съвет

През целият мандат на постоянните комисии към Общинския съвет, няма случай на проявен интерес от страна на гражданите към тяхната дейност. Това информират наши източници от комисиите. До края на този мандат остават още три месеца и едва ли гражданите биха се активирали с посещения на заседания, още повече, че е летен, отпускарски сезон, е мнението на някои членове на комисии.

Публикувме изпратената ни от Общинския съвет информация за заседанията в понеделник, на 4 от постоянните комисии в ОбС.

ПК „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов ще заседава от 13,30 ч. в стая 70 на Община Плевен. Дневният ред на комисията включва обсъждане на промени в общинската Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за обществено ползване, други три точки касаят общинската фирма „Тролейбусен транспорт“ ЕООД. Първата от тях е предложение общинският превозвач освен вътрешен оператор в направлението тролейбусен транспорт, да стане такъв и за електроробусен и автобусен транспорт. Втората точка е свързана с изтичане срока на договора, с който инж. Ангел Несторов е избран за управител на дружеството. Това налага съответно ново решение за избор на управител за съответен срок. Комисията ще се запознае и с предложение за сключване на споразумение за подготовката на партньорски проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен” по процедура на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”.

ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев заседава от 14,30 ч. в Актовата зала на Община Плевен. Комисията ще се запознае с 11 предложения, свързани с разрешения за изработване и изменения на подробни устройствени планове.

ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан Антов се събира от 15,30 ч. в Заседателната зала. Съветниците ще се запознат с предложение за даване съгласие на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Спортен клуб ДСД Боксинг“ за кандидатстване за финансово подпомагане по инвестиционен проект. Ще бъде разгледана и молба от председателя на Спортен клуб „Шампион“ за отпускане на средства. Основната дейност на клуба е обучение и тренировки по баскетбол с деца от 6 до 18-годишна възраст.

ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков ще заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала по 9 точки. Съветниците ще разглеждат предложения за: продажба на незастроен общински имот по плана на с. Буковлък; учредяване право на строеж за изграждане на надземни гаражи върху общински поземлени имоти в Плевен; промяна границите на съседни поземлени имоти в землището на с. Коиловци; прекратяване на съсобственост; др. В дневния ред на комисията за сведение е и годишен финансов отчет на Плевенска филхармония за предоставените й общински средства през 2018 г.

Прочетете също

Засилва се контролът върху прилагане на противоепидемичните мерки в област Плевен

Снимка – пресцентър Областна администрация, Плевен. Стриктен контрол по отношение на прилагане на противоепидемичните мерки …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *