Последни новини
Начало | Новини | Днес ще заседават шест постоянни комисии към ОбС

Днес ще заседават шест постоянни комисии към ОбС

В понеделник, 19-ти февруари, ще заседават шест от постоянните комисии към ОбС. ПК „Обществен ред и сигурност” с председател Владислав Монов заседава от 13,00 ч. в Стая 70 на Община Плевен. Комисията ще обсъжда отчета за изпълнение на Програмата за управление за втората година от мандата 2015-2019, внесен от кмета на Общината. ПК „Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов заседава от 13,30 ч. в Стая 70 с дневен ред от 8 точки. Комисията ще разгледа четири предложения общински имоти в Плевен да бъдат предоставени безвъзмездно за управление на различни  институции. Предложенията касаят Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване” /ГРАО/, Българска телеграфна агенция във връзка с нуждите на Национален пресклуб – Плевен, Плевенска филхармония и управлението на зала „Катя Попова” и Сдружение „Клуб на дейците на културата”. Съветниците ще обсъдят предложение и във връзка с официална покана до Община Плевен да стане Асоцииран партньор на Институт по лозарство и винарство – Плевен по проект. ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев заседава от 14,30 ч. в Стая 70 по 8 точки. Част от предложенията касаят подробни устройствени планове. Ще бъде обсъдена и Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2017-2026 г. ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан Антов се събира от 15,30 ч. в Заседателна зала. Дневният ред е в две точки – обсъждане отчета за изпълнение на Програмата за управление за втората година от мандата 2015-2019, внесен от кмета на Общината; други. ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира от 16,00 ч. в Заседателната зала по 13 точки. Този месец Комисията ще разглежда предварителните отчети към декември 2017 г. на търговски дружества с общинско участие и програмите за развитие на същите за 2018 г. Ще бъдат представени финансови справки за „Дентален център І – Плевен” ЕООД, „Тибор” ЕАД, “Тролейбусен транспорт” ЕООД, “Паркстрой” ЕООД, “ДКЦ ІІI – Плевен” ЕООД, “ДКЦ ІІ – Плевен” ЕООД и „Инжстрой” ЕООД. Съгласно изискванията на Наредба № 8 за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества програмите за развитие на дружествата за същата година се утвърждават ежегодно от Общинския съвет в срок до 31 март на всяка календарна година, като проектите за тях се представят до 31 януари на съответната година. ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев се събира от 17,00 ч. в Заседателната зала по дневен ред от 10 точки. Членовете и на Стопанската комисия ще се запознаят с предварителните отчети към декември 2017 г. на търговски дружества с общинско участие и програмите за развитие на същите за 2018 г. Пред Комисията ще бъде представено писмо от Кмета на Общината във връзка с промени в общинската транспортна схема.

Заседанията на комисиите са открити за граждани.

Прочетете също

Проф. Атанас Семов с призив за разбиране, председателят на БЛС – с призив да не се лекуват хора, д-р Халваджиян – с фаворит от фейсбук

Проф. Атанас Семов д.ю.н., преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”. Снимка – интернет. Проф. Атанас …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *