Дигиталната раница като част от проекта „Образование за утрешния ден” изпълняван от РУО-Плевен

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Albena Toteva 09
Албена Тотева – директор на Регионално управление на образованието /РУО/ – Плевен.

Основната цел на Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството  на образованието и науката (МОН) е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване.

С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение.

Основни дейности по проекта са обученията за придобиване на нови компетентности и дигитални умения.

Проектът стартира през учебната 2019/2020 година в училищата със създаването на клубове по интереси за повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците.

За област Плевен през учебните години по проекта са създадени 152 клубове по интереси, основно като допълнителни занимания по ключови дигитални умения, с участието на 2000 ученици.

През последните две години голям брой педагогически специалисти от областта  преминаха обучение за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност, нови технологии, продукти и програми, медийна грамотност, онлайн съдържание и поведение, програмиране, киберсигурност, защита на интелектуална собственост и др. През учебната 2020/2021 година са проведени 19 обучения  с общо обучени 245 педагогически специалисти на теми: – Развиване на знания и умения за създаване и използване на дигитални интерактивни материали в учебния процес; – Дигитална компетентност – умения за приобщаване на учениците към учебния процес и защита на дигиталната идентичност; – Развитие на компютърни и дигитални компетенции; – Формиране на дигитална грамотност в начална училищна степен чрез работа по учебни проекти; – Дигитално училище; Дигитални компетентности в детската градина. През учебната 2021/2022 година 28 педагогически специалисти от 14 образователни институции от област Плевен участваха и в обученията, предназначени за учители, преподаващи компютърно моделиране и информационни технологии за съответните класове.

Дейностите по проекта ще продължат с обучение на учители по всички учебни предмети в дигитални умения за работа с дигитални ресурси, с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни информационни и комуникационни технологии, както и за създаване на дигитално съдържание за учебния процес и публикуване в платформата. Педагогическите специалисти ще имат възможност да използват интерактивно образователно съдържание, което ще улесни и промени начина на преподаване, ще направи уроците по-интересни и атрактивни и ще мотивира допълнително ученици и учители.

Новата единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“, разработена в рамките на Проекта дава възможност на учителите и сами да създават дигитално учебно съдържание – уроци, упражнения, тестове. За изработването им те ще имат възможност да ползват огромен обем от налични електронни ресурси – текстове, изображения, интерактивни презентации, 3D модели, видео и аудио клипове, виртуална и добавена реалност.

В единната електронна платформа за образователни услуги и съдържание „Дигитална раница“ учениците ще открият интерактивни уроци и дигитални образователни пособия, онлайн упражнения, домашни и тестове. Съдържанието на „раницата“ предоставя възможност и за персонализирано дигитално съдържание, определено от учител към конкретен ученик.

Споделете:

Прочетете също

545359eca6591ac5f37fce801a876dfb 1

Кметът на Червен бряг: 24 май обединява всички нас около езика и писмеността ни като народ

Уважаеми жители на община Червен бряг, Уважаеми педагози, ученици и дейци на културата, Честит 24 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *