ДЕН: ЦИК брутално наруши правата на гражданите!

DEN NZ 925.1

Снимка: Гражданско сдружение ДЕН

На Редакционната поща на “Плевен прес” беше получена следната позиция от Гражданско сдружение ДЕН. Публикуваме я без редакторска намеса:

“Данните за невалидния вот са смущаващи – над 554 000 са невалидните гласове от
първия тур на местните избори 2023. Най-много недействителни гласове има при вота
за общински съветници – те са 412 117.

Фрапиращ е броят на недействителните гласове в някои по-малки общини.
Сливенската община Котел е постигнала 30% невалидни бюлетини за общински съвет –
от 7 736 гласували, вотът на 2 348 е недействителен. В плевенската община Долни
Дъбник този дял е 28% – 1374 невалидни бюлетини от 4 758 подадени гласа. За
сравнение броят на невалидните гласове за кмет е в пъти по-малко – 286 или 6%.
Трудно може да се каже каква е причината за високия брой невалидни бюлетини за
общински

съветници. Едно от обясненията е това, че гласоподаватели са отбелязвали
само преференция, но не и номер на партия или коалиция в бюлетините за общински
съвет. Но местните избори не са по-сложни като изборна технология от
парламентарните избори и огромният брой невалидни бюлетини не може да бъде
обяснено само с незнание и необразованост. В същото време изкуственото
произвеждане на невалидни бюлетини се смята за една от практиките, с които може
да се манипулира крайния резултат от вота.

Гласуването с машина на практика елиминираше възможността да има невалидни
бюлетини. Затова и активното мероприятие срещу машинния вот говори за добре
координиран и обмислен сценарий с цел дискредитиране доверието в една
технология, намаляване на изборната активност и избор на кандидати чрез
манипулиране на бюлетините. В крайна сметка в административните съдилища в
страната са заведени 248 жалби срещу изборните резултати от първия тур. Сред тях
има и искания за касиране на изборите в големи и малки населени места.
А можеше ли този тенденциозно търсен изборен хаос да бъде избегнат?

 1. Според юристи, решението на ЦИК за отмяна на машинното гласуване, не е било
  влязло в сила в изборния ден и не е трябвало да се изпълнява. Според чл. 58, ал. 4 във вр.
  с ал. 1 от ИК всички решения на ЦИК влизат в сила в 3 дневен срок, като чл. 90 от АПК
  уточнява, че административните актове не се изпълняват, преди да са изтекли сроковете
  за тяхното оспорване, а при подадена жалба или протест – до решаването на спора от
  съответния орган.
 2. Решението на Централната избирателна комисия е могло да влезе в сила и преди
  този срок, ако е разпоредено предварителното му изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1
  от АПК, т.е. в него задължително да се включи разпоредбата за предварителното му изпълнение. Но такава липсва и то е обжалвано в срок, което означава, че не подлежи на изпълнение до произнасянето на съда.
 3. Юристите смятат, че в случая решението на ЦИК е нищожно, липсва законово
  основание за приемането му и че комисията е превишила правомощията си.
  Обяснението им е, че ЦИК не разполага с компетентност да издава актове, с които да
  отменя машинното гласуване, а само да определя условията и реда за машинното
  гласуване, както е записано в чл.57, ал.1, т. 29 от Изборния кодекс.
  ЦИК би имала право да отмени машинното гласуване при следните хипотези: – ако са
  налице предпоставките в чл. 213а, ал. 5 от ИК (се установи несъответствие на
  устройствата за машинно гласуване) или при липса на удостоверяване на
  съответствието на машините в определения от закона 20 дневен срок, считано от
  датата на предоставяне на техническите устройства от ЦИК. В случая комисията издава
  решението си за отмяна на машинния вот на 27 октомври, а крайният срок е 28
  октомври, 17 ч. Тоест решението е взето 1 ден преди да изтече срока.
  Така, че решението на ЦИК за отмяна на машинното гласуване с мотив – липса от
  страна на министерството на електронното управление на удостоверение за
  съответствие на машините до момента на произнасянето ѝ, е несъстоятелен.
  Решението на ЦИК е незаконосъобразно и защото се позовава на доклад на ДАНС,
  който впоследствие се оказва справка. По този въпрос ВАС не се произнася.
  Странно изглеждат някои действие на комисията и пораждат въпроси, които изискват
  отговори, за да се защити вярата в професионализма и политическата
  безпристрастност на членовете на ЦИК.
  Като например – среднощното писмо на председателката на ЦИК до МВР и
  жандармерията за незабавно връщане на машините в склада. Това писмо подплатено
  ли е с изрично решение на ЦИК за връщане на машините?
  ЦИК вземат решението си на 27 октомври /петък/ в 20,37 ч. Случаен ли избора на деня и
  часа, или се знае, че ВАС няма да осигури дежурни състави по време на изборите и
  реално ще се произнасяне по внесените жалби след изборния ден, което до голяма
  степен ще ги обезмисли.
  Стои открит въпроса дали е правен или политически аргумента, че полученото
  съгласувателно решение за стандартизация на машините е трябвало задължително да
  се подпише от министъра на електронното управление, а не от зам. министъра. Такъв
  казус не е стоял на изборите през октомври 2022 г. и през април 2023 г., когато това
  съгласувателно решение е било подписано от зам. министъра на електронното
  управление.
  Твърди се, че в Закона за електронното управление не е предвидена възможност за
  делегиране на правомощия за удостоверяване по чл. 213а, ал.2 Изборния кодекс и
  затова заповедта за делегация от министъра на неговия заместник се явява
  незаконосъобразна, тъй като удостоверяване на съответствието на машините е
  изрична компетентност на министъра на електронното управление и не може да бъде
  делегирана на зам. министъра.

Но ето и какво гласи чл. 213а, ал. 2 от ИК: „Министерството на електронното
управление съвместно с Българския институт за стандартизация и Българския институт
по метрология удостоверяват съответствието на доставения тип техническо устройство
за машинно гласуване ……..”. Или накратко, Изборния кодекс възлага на
министерството на електронното управление да установи съответствието на
машините, а не на министъра.

Ако разгледаме Закона за електронното управление и твърдението, че в него не е
предвидена възможност за делегиране на правомощия от страна на министъра, ще
забележим, че този въпрос е регламентиран в чл. 59, чл. 59а, чл. 59б и в чл. 60, ал. 2. В тях
са разписани правата на министъра на електронното управление и на
оправомощените от него лица.

ВАС отмени като незаконосъобразно решението на ЦИК, с което беше разпоредено
балотажа на 5 ноември 2023 г. да се проведе само с хартиена бюлетина. В
останалата част, касаеща изборите за кметове и общински съветници, проведени на
29 октомври 2023 г., подадените жалби срещу решението на ЦИК допуснати за
разглеждане, бяха отхвърлени.

Едно е ясно. Местните избори бяха опорочени. Избирателите останаха излъгани и
обезверени в честността на изборния процес, както и в смисъла да упражнят своето
гражданско право да гласуват и в бъдеще.

Пресофис, 14.11.2023г.”

Споделете:

Прочетете също

1 19

Община Плевен поднови меморандума за сътрудничество с Българската академия на науките

С полагане на подписи от кмета на Община Плевен д-р Валентин Христов и от председателя …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *