В Плевен три езикови гимназии показват иновативно действие

Домакин на проявата е Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен

Снимка – ГПЧЕ, Плевен.

Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – гр. Плевен, в качеството си на иновативно училище беше домакин на среща по НП „Иновации в действие“ за периода 27-29 май 2021 г. Партньори на училището по тази национална програмата са: Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Хасково и Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Велико Търново.

По време на дейностите учителите от трите езикови гимназии обмениха иновативни добри практики и успешни иновации, чрез които се извършва целенасочена, планирана и контролирана промяна и   се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. При обсъждане на резултатите беше подчертано, че въвеждането и обмяната на иновации в образованието са възможност за изграждане на модерни училища, в които учениците могат да подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и да развият креативното си мислене, да придобият различни компетентности и емоционална интелигентност чрез иновативнио бразователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и нови учебни стратегии.

Снимка – ГПЧЕ, Плевен.

Гостите наблюдаваха иновативен дигитален бинарен урок с учениците от Х „д” клас и техните преподаватели Грета Димова и  Людмила Бояджиева на тема: „Фактори на Антропогенезата“ с междупредметни връзки между английски език и биология, и здравно образование на английски език, по време на който бяха изпълнявани упражнения за усвояване на нови знания чрез електронни устройства, използвайки съвременни Гугъл инструменти, приложения и платформи. Интересен е  иновативният урок с IX „а” клас с преподавател  Людмила Бояджиева на тема: „Тъкани“ с практическо приложение на дигитални микроскопи, при което учениците изследват структурата на тъканите и записват характеристиките им на стената Padlet.Учениците от училищата-партньори, включени в класните дейности, са взели активно участие и показали устойчиви знания.

Впечатляващо е и представянето на проекта „Парацетамолът – приятел или враг“, който учениците ни Георги Гюров – XI „а” клас и Анна-Мария Димитрова – XII „д” с ръководител  Людмила Бояджиева, са защитили в XIX

Снимка – ГПЧЕ, Плевен

Национално състезание по природни науки и екология през месец ноември 2020 г. в гр. Копривщица.

Продуктите от ползотворната среща между екипите на трите езикови гимназии: електронна книга, брошура и презентация, ще съхранят радостта и удовлетворението от ползотворните дейности, реализирани по иновационната национална програма, ще запечатат незабравимите моменти и ще бъдат отправна точка за безоблачно бъдеще с ясни хоризонти.

Споделете:

Прочетете също

Община Червен бряг стартира прием на заявления за услугата „Топъл обяд“

Снимка – интернет. Процедурата „Топъл обяд“ е продължение на успешното изпълнение на тази операция в …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.