В Плевен се проведе Регионален форум „Развитието на регионите – предизвикателства и възможности“

Зала „Плевен“ на Областна администрация. Снимка – „Плевен прес“.

На 7 – ми юни, от 13:00 часа в зала „Плевен“ на Областна администрация се проведе Регионален форум на тема: „Развитието на регионите – предизвикателства и възможности“, организиран от Областна администрация – Плевен, в партньорство със СНЦ „Северозападен регионален иновационен център по мехатроника“, Камара на строителите, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на архитектите и областната организация на НТС – Плевен. Във форума участие взеха и представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, Министерство на транспорта и съобщенията /МТС/, представители на общините в Плевенска област, представители на научни звена, на бизнеса и неправителствени организации.

Представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството МРРБ представиха новите възможностите за развитие, очертани от програмата „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027г. и в проектите в Националния план за възстановяване и устойчивост в сферата на инфраструктурата, които са основополагащи за развитието на Плевен и региона.

Представители на Министерството на транспорта и съобщенията презентираха теми за транспортната свързаност и широколентовия достъп за новия планов период и проектите в Националния план за възстановяване и устойчивост.

На срещата се дискутира ролята на науката и образованието за регионалното развитие, като се представиха основни параметри на комплекса от проекти за изграждане на Северозападен междууниверситетски кампус и технологичен парк в Плевен, с акцент на регионални образователни научно иновационни инфраструктури в сферата на мехатрониката и чистите технологии, транспорта, строителството и регионалното развитие.

Новите възможности за развитие на регионите изискват добра информираност, както на общините, така и на представителите на бизнеса и науката за постигане на необходимата проектна готовност. Значим фокус на предстоящия регионален форум е перспективността на конструктивните партньорства между държавните институти, местните власти и представителите на научните институти и бизнеса, обединяващи усилията си в съвместни проекти за развитието на Плевен и региона.

Зала „Плевен“ на Областна администрация. Снимка – „Плевен прес“.
Зала „Плевен“ на Областна администрация. Снимка – „Плевен прес“.

Споделете:

Прочетете също

От 6 юли започват проверки от Държавен фонд „Земеделие“

Снимка – Държавен фонд „Земеделие“ Започнаха кръстосаните проверки за Кампания 2022. Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.