В община Никопол продължава услугата „Топъл обяд“

topylobqd
Снимка – интернет.

На 21.11.2022 г. кметът на Община Никопол Ивелин Савов е подписал Административен договор BG05SFPR003-1.001-0037-С01 с Агенцията за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция, управляващ орган на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.

Договорът е за изпълнение на Проект „Топъл обяд в Община Никопол“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

Реално дейностите по проекта са стартирали още от 03.10.2022 г., за да не се допусне прекъсване на услугата, предоставяна по приключилия Проект „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Никопол”.

Проектът е насочен към лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери, самотно живеещи пенсионери с ниски доходи, лица, обект на социално подпомагане, лица с ниски доходи с увреждания или здравословни ограничения, лица, пострадали при инцидентни обстоятелства, скитащи и бездомни лица, лица от уязвими групи – граждани на трети страни.

Разходите за едно лице на ден са в размер на 3.20 лв. с включен ДДС и са предназначени за осигуряване на супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

Топлият обяд се предоставя на 180 крайни получатели на територията на цялата община, които в най-голяма степен се нуждаят от подкрепа.

Освен храна, ползвателите могат да получат и съпътстващи мерки, които да подпомогнат социалното им приобщаване или да насърчат тяхната социална интеграция.

Приемът на документи е отворен процес и продължава през целия период на изпълнение на проекта.

Принадлежността на ползвателите към допустимите целеви групи се потвърждава от ДСП Никопол. Дирекцията извършва и проверка за наличието на риск от двойно финансиране при включване на всеки кандидат-получател на топъл обяд. Окончателният подбор на крайни получатели се извършва от Комисия по подбор, назначена със заповед на Кмета на Община Никопол.

Проект „Топъл обяд в Община Никопол“ е с период на изпълнение 36 месеца – от 03.10.2022 г. до 30.09.2025 г., и е на стойност 495 763.20 лв.

Подкрепата на крайно нуждаещи се лица е приоритет в политиката на общината. Община Никопол, Екипът за организация и управление на проекта, заедно със служителите от ДСП Никопол и ДСП Новачене се ангажират с отговорното изпълнение на договора, с цел постигане на предвидените в проекта цели, в помощ на хората.

Споделете:

Прочетете също

444487811 758022076316263 7423076803658494736 n 1

Среща-разговор с Юлия Пискулийска ще се проведе в историческия музей в Кнежа на 23 май

Среща-разговор с писателката, журналистка и общественичка Юлия Пискулийска ще се проведе в Кнежа на 23 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *