Висшият съдебен съвет избра за окръжен прокурор на Плевен Владимир Николов

Владимир Николов. Снимка – Интернет

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Плевен, в който участват атестираните кандидати – Владимир Николов – прокурор в Районна прокуратура – Плевен и Диана Мицканова – прокурор в Специализираната прокуратура.

С 6 гласа „За“ и 3 гласа „Против“, Колегията подкрепи кандидатурата на прокурор Николов.

Според становищата на Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, липсват данни, поставящи под съмнение високите професионални качества на прокурор Николов спрямо длъжността, за която кандидатства. Той спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етичното поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен за административен ръководител на Окръжна прокуратура – Плевен.

 Владимир Николов е роден на 03.07.1977 година в град Велико Търново. Завършил средно образование в Гимназия с преподаване на чужди езици град Плевен, специалност английски език, втори език немски. Завършил висше образование във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ град Велико Търново, специалност „Право“. Прокурор Николов притежава над 18 години юридически стаж. От 2007 година работи в системата на Прокуратурата на Република България, като заема последователно длъжностите младши прокурор, прокурор и Зам.районен прокурор на Районна прокуратура град Плевен. От 01.08.2012 година, след спечелен конкурс, с решение на Висшия съдебен съвет е назначен на длъжност Административен ръководител – Районен прокурор на Районна прокуратура град Плевен. Завършил обучения и семинари в Националния институт на правосъдието на Република България в град София, Националната школа на магистратурата на Република Франция в град Бордо, САЩ, Федерална Република Германия и др. Включен в лекторския състав на Националния институт на правосъдието на Република България. От 2016 година е член на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България, към момента е председател на Асоциацията на прокурорите в България. Владее английски и руски език. Семеен, с две деца.

Прочетете също

Конкурс „Моето приключение край Дунав” организира община Гулянци

гр. Гулянци, център. Снимка – интернет. Община Гулянци, ЦОП гр. Гулянци и МКБППМН организират конкурс …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *