Вижте графиците на пробното машинно гласуване в общините Кнежа и Плевен

МАШИНИ
Снимка – интернет.

Както вече информирахме, “Плевен прес” установи преди обяд, че интернет страницата на РИК – Плевен има проблем с отварянето на линковете с графици на общините Кнежа и Плевен. В 16:45 ч. РИК са успели да отстранят проблема, установи нашата проверка Ето и графиците за пробното гласуване в общините Кнежа и Плевен:

ОБЩИНА КНЕЖА – 1 бр. машина    

От датата, следваща датата на получаване на машината до 14.09.2022 г., включително, СУЕМГ ще бъде разположено в сградата на Кметство с. Бреница, находяща се на адрес: с. Бреница, ул. ,,Стефан Кратунски”№ 54.

 От 15-ти до 23-ти септември, включително, СУЕМГ ще бъде разположено в сгрдата на Кметство с. Еница,находяща се на адрес: с. Еница, ул. ,,Ленин”№ 1.

От 24-ти септември до датата на връщане СУЕМГ, същото ще бъдеразположено в сградата на Общинска администрация – Кнежа, находяща се на адрес: гр. Кнежа, ул. ,,Марин Боев” № 69.     Графикът ще бъде оповестен по местния радио възел и качен  на сайта на Община Кнежа, секция ,,Избори за Народни представители на 02.10.2022 г.“

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛЕВЕН – 1 бр. машина

Предоставената на Областна администрация – Плевен СУЕМ ще бъде позиционирана в партера на сградата, находяща се на адрес: гр. Плевен, пл. ,,Възраждане“ №1, като ще бъде на разположение за демонстрационно гласуване  от страна на гласоподавателите всеки делничен ден /от момента на пристигането СУЕМ до момента на нейното предаване/, в интервал: от 09:00 ч. до 17:00 ч. за Определените служители от Областна администрация – Плевен, които по график ще дежурят и оказват съдействие на желаещите избиратели да гласуват пробно с машина са: Спасимир Горанов – главен експерт в дирекция АПОФУС, Момчил Лалов – младши експерт в дирекция АКРРДС, инж. Юлия Игнатова – главен експерт в дирекция АККРДС и инж. Ваня Улевинов – главен експерт в дирекция АККРДС.

ОБЩИНА ПЛЕВЕН – 2 бр. машини

1гр.Славяново от 09:00-12:00 ч.с. Коиловци от 13:00-16:00 ч.служител общинска администрация
IIгр. Плевен, пл. „Възраждане” / гр. Плевен, ул. „Сан Стефано” № 1 – фоайе на Дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности” (11-ро ДКЦ) от 09:00-16:00 ч.служител общинска администрация
……….. 2022 г.
1с. Бръшляница от 09:00-12:00 ч.с. Върбица от 13:00-16:00 ч.служител общинска администрация
IIгр. Плевен, пл. „Възраждане” / гр. Плевен, ул. „Сан Стефано” № 1 – фоайе на Дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности” (И-ро ДКЦ) от 09:00-16:00 ч.служител общинска администрация
……….. 2022 г.
1с. Опанец от 09:00-12:00 ч.с. Буковлък от 13:00-16:00 ч.служител общинска администрация
IIгр. Плевен, пл. „Възраждане” / гр. Плевен, ул. „Сан Стефано” № 1 – фоайе на Дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности” (М-ро ДКЦ) от 09:00-16:00 ч.служител общинска администрация
……… 2022 г.
1с. Ясен от 09:00-12:00 ч.с. Брестовец от 13:00-16:00 ч.служител общинска администрация
IIгр. Плевен, пл. „Възраждане” / гр. Плевен, ул. „Сан Стефано” № 1 – фоайе на Дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности” (Н-ро ДКЦ) от 09:00-16:00 ч.служител общинска администрация
…….. 2022 г.
1с. Дисевица от 09:00-12:00 ч.с. Търнене от 13:00-16:00 ч.служител общинска администрация
IIгр. Плевен, пл. „Възраждане” / гр. Плевен, ул. „Сан Стефано” № 1 – фоайе на Дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности” (Н-ро ДКЦ) от 09:00-16:00 ч.служител общинска администрация
СУЕМГ № 2дати/ населени местаОтговорно длъжностно лице
……….. 2022 г.
1с. Гривица от 09:00-12:00 ч.с. Радишево от 13:00-16:00 ч.служител общинска администрация
IIгр. Плевен, пл. „Възраждане” / гр. Плевен, ул. „Сан Стефано” № 1 – фоайе на Дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности” (М-ро ДКЦ) от 09:00-16:00 ч.служител общинска администрация
……….. 2022 г
1с. Бохот от 09:00-12:00 ч.с. Пелишат от 13:00-16:00 ч.служител общинска администрация
IIгр. Плевен, пл. „Възраждане” / гр. Плевен, ул. „Сан Стефано” № 1 – фоайе на Дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности” (Н-ро ДКЦ) от 09:00-16:00 ч.служител общинска администрация
1с. Беглеж От 09:00-12:00 ч.с. Николаево от 13:00-16:00 ч.служител общинска администрация
IIгр. Плевен, пл. „Възраждане” / гр. Плевен, ул. „Сан Стефано” № 1 – фоайе на Дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности” (Н-ро ДКЦ) от 09:00-16:00 ч.служител общинска администрация
………… 2022 г.
1с. Мечка От 09:00-12:00 часагр. Плевен, ул. “П. Р. Славейков” № 21 Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” от 13:00-16:00 ч.служител общинска администрация
IIПлевен, пл. „Възраждане” / гр. Плевен, ул. „Сан Стефано” № 1 – фоайе на Дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности” (И-ро ДКЦ) от 09:00-16:00 ч.служител общинска администрация
Споделете:

Прочетете също

1 19

Община Плевен поднови меморандума за сътрудничество с Българската академия на науките

С полагане на подписи от кмета на Община Плевен д-р Валентин Христов и от председателя …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *