Вече има Съвет по въпросите на социалните услуги към община Плевен

Снимка – интернет.

С решение на Общински съвет – Плевен, към Община Плевен се сформира Съвет по въпросите на социалните услуги. Решението бе прието на последното заседание в края на миналата година и влезе в сила. Съветът се председателства от зам.-кмета по „Проекти и хуманитарни дейности” и членове представители на различни институции, в това число и на Общински съвет – Плевен.

Съгласно Закона за социалните услуги във всяка община се създава Съвет по въпросите на социалните услуги, в който участват представители на териториалните структури на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката, МВР, частни доставчици на социални услуги, юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, лица, ползващи социални услуги и висши училища, обучаващи социални работници. Съставът се определя с решение на Общинския съвет по предложение на кмета на общината. За Община Плевен местният парламент утвърди следния състав на новия Съвет по социалните услуги:

Председател: Стефан Милев – зам.- кмет;

Членове:

Ангел  Маринов – Регионална дирекция  за социално подпомагане;

Емилия Борисова – Дирекция за социално  подпомагане, гр. Плевен;

Георги  Георгиев – Областна дирекция на  МВР;

Д-р Коста  Костов – Регионална здравна инспекция;

Росица Ненчева – Регионално управление на  образованието;

д-р Елза Пачева – началник отдел ЗСД Община Плевен;

Мария Стаматова – гл. специалист отдел ЗСД Община Плевен;

доц. Искра Петкова – преподавател в медицински колеж гр. Плевен;

Даниела Димитрова – изпълнителен директор СПОФ „Читалища”;

Катина Василева – председател на УС на БАЛИЗ;

Доц.д-р Евгения Бързашка – общински съветник;

Емануил Аргилашки – общински съветник.

Работата на Съвета ще се свежда до анализ на потребностите от социални услуги и на тяхното състояние в общината, както и разработване на предложения за подобряване на тяхното качество и ефективност.

Пресцентър ОбС – Плевен

Прочетете също

Обявени са 150 вакантни длъжности за срочна военна служба в доброволния резерв

Снимка – интернет От пресцентъра на Министерството на отбраната са изпратили до „Плевен прес“ следното …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *