Болницата в Червен бряг ще предоставя специализирана помощ по европейски проект

Cherven bryag bolnica

Във връзка с изпълнението на проект: „Център за рехабилитация, физиотерапия и специализирана помощ в подкрепа на лица от уязвими групи“,  Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.060-0004-C01, финансиран по процедура BG05M9OP001- 2.060 – МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г, „МБАЛ – Червен бряг“ ЕООД, уведомява жители на Общината, че набира желаещи да ползват услугите на Център за рехабилитация, физиотерапия и специализирана помощ в подкрепа на лица от уязвими групи.

Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители, независимо дали постоянният им адрес, съгласно документа за самоличност е в същото или в друго населено място.

Кандидатите, които могат да ползват услугите по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския социален фонд,  следва да бъдат от кръга на лицата, попадащи в обхвата на целевите групи по проекта:

1. Деца и хора с увреждания;

2. Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност от самообслужване.                                                                                                                                                                  

Заявления за включване на кандидат-потребители в проекта, ще се приемат до 31.01.2022 г.

Всички кандидат-потребители подали заявления при първоначалният прием ще вземат участие при подбора на потребителите, които ще започнат да получават услуги в домашна среда от месец февруари 2022 г.  Всички останали кандидат-потребители, ще бъдат включени в списък на резервните кандидати, и при възможност, ще бъдат включвани в проекта.

Краен срок за подаване на заявленията за първоначален подбор на потребители – 31.01.2022 г.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидат-потребителите могат да получат: в сградата на „МБАЛ – Червен бряг“ ЕООД, гр. Червен бряг, ул. „Яне Сандански“ № 61, етаж 1-ви , стая № 5 (срещу аптеката на МБАЛ –  Червен бряг) .

Споделете:

Прочетете също

VREE

Жълт код за високи температури е в сила за петък

Жълт код за опасно високи температури е обявен за 14 области на страната.Предупреждението е в …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *