Близо 800 продължително безработни се включиха в януарските информационни срещи на бюрата по труда в страната

Близо 800 продължително безработни лица се включиха в 80 информационни срещи, организирани от бюрата по труда в цялата страна през януари. Експертите бяха на разположение, за да консултират и мотивират тези, които изпитват дългосрочни затруднения при намирането на работа. Основната цел на всички разговори и дискусии бе да ги подпомогнат за придобиване на важни навици и нагласи, насочени към изграждане на активно поведение на трудовия пазар.

Организаторите на срещите приложиха разнообразни работещи техники и подходи, за да повишат ефективността в работата си с обезкуражените безработни. В груповите занимания първата тема бе представяне на услугите на Агенцията по заетостта и професионалното ориентиране. В непосредствени разговори и дискусии експертите разказаха за подкрепата, която участниците могат да получат в бюрата по труда и в кариерните центрове към регионалните служби по заетостта. По-подробно бяха представени изпълняваните от Агенцията по заетостта актуални схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) и програмите и мерките по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и Националния план за действие по заетостта 2019 г. Интерес предизвикаха проектите по ОП РЧР „Родители в заетост”, чийто трети прием стартира през втората половина на януари, „Обучения и заетост на младите хора”, „Обучения и заетост”, проект „Работа”, както и „Обучение на възрастни, преминали курс за ограмотяване”. Информацията за чл.42, ал.3 от ЗНЗ за насърчаване на териториалната мобилност предизвика поредица от въпроси за условията за ползване на субсидията.

Освен това на безработните бяха представени няколко групи подходящи професии, за да могат да се запознаят с тяхната специфика и да бъдат по-лесно ориентирани в личния си избор. Те получиха конкретна информация за възможностите на местния пазар на труда и как по-ефективно да реализират професионалните си цели. Експертите представиха подробна информация и за възможностите за обучение в Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”, както и дейността на EURES мрежата за професионална мобилност в Европейския съюз и начините за започване на работа в чужбина. Специално внимание бе обърнато на условията за живот и труд в различните държави, рисковете от нерегламентирана заетост и злоупотреби, както и начините за предпазване от трудова експлоатация.

Участниците бяха включени в срещи „Ателие за търсене на работа”, ориентирани към подобряване уменията за ползване на източници на информация за свободни работни места, за представяне пред работодател и т.н. Консултирането бе проведено чрез предоставяне на информация и съвети в съответствие с условията и възможностите на пазара на труда, изискванията на представяните професии и желанието на присъстващите. Предвидени бяха индивидуални консултации, за да може всеки да отправи своите конкретни въпроси и да бъде подпомогнат от квалифициран специалист за повишаване мотивацията и активността си за включване в трудова заетост. Безработните получиха информация и за целта и предимствата на Споразумението за интеграция в заетост (СИЗ) като успешен инструмент за активно включване на пазара на труда.

„Мотивация за търсене на работа”, „Как да планирам кариерата си?”, „Работодателят – изисквания и очаквания”, „Как да търсим работа. Изграждане на поведенчески план” и „Стъпки за успешна професионална реализация” бяха част от темите по време на груповите и индивидуалните дискусии. Експертите обърнаха внимание на предимствата на индивидуалното консултиране и груповите мероприятия по професионално ориентиране, в които продължително безработните могат да се включат. Психолозите в работните екипи дискутираха с присъстващите различните причини за продължителната безработица и затрудненията в процеса на търсене на работа. Участниците получиха подкрепа за придобиване на увереност и лична мотивация, за изграждане на умения за самоопознаване и самопредставяне, а като важен момент бе очертан изборът на професия като мотив за трудова реализация. В този контекст бе подчертана необходимостта от лична отговорност и поставяне на изпълними и реалистични цели. Обсъдена бе необходимостта от квалификация и преквалификация, както и предлаганите услуги за професионално ориентиране и консултиране. Особено внимание бе обърнато на уменията за изграждане на индивидуален план за действие. В тази връзка акцент бе поставен на особеностите при изготвяне на индивидуален план, възможностите за планиране на времето, изготвяне на седмичен план и степенуване на дейностите при търсене на работа.

 

Споделете:

Прочетете също

Според социологическите агенции „Възраждане” е четвърта политическа сила. Според „Възраждане” – са първа.

Снимка – интернет. Социологическите агенции Тренд, Галъп и Алфа рисърч публикуваха свои проучвания за електоралните …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.