Начало | Новини | Агенция по заетостта: 900 зрелостници се включиха в априлските информационни срещи на бюрата по труда

Агенция по заетостта: 900 зрелостници се включиха в априлските информационни срещи на бюрата по труда

РБлизо 900 зрелостници от гимназии и средни училища в страната посетиха априлските информационни дни на Агенцията по заетостта, за да се запознаят с възможностите за бъдеща работа, курсове и квалификация. На общо 54 срещи в цялата страна експертите от бюрата по труда представиха пред младите хора услугите на Агенцията по заетостта, насочени към тяхната възрастова група, както и друга полезна информация, улесняваща прехода от образование към заетост.

Завършващите ученици проявиха интерес към тенденциите на трудовия пазар и посредническата дейност, осъществявана от местните поделения на Агенцията по заетостта. Те бяха информирани за услугите, предоставяни от бюрата по труда и кариерните центрове, както и за необходимите документи за регистрация като търсещи работа. На младежите бе обяснено, че могат да получат психологическа подкрепа, връзка с други институции, както и да бъдат включени в „Ателие за търсене на работа”, където да бъдат подпомогнати при усвояване на умения за кандидатстване за работа, изготвяне на CV и мотивационно писмо, успешно представяне пред работодател и др.

Видимо интересни за дванадесетокласниците се оказаха съветите, които те получиха за реализация по изучаваната от всеки от тях специалност. В срещите се включиха и психолози към бюрата по труда, които представиха пред младите хора качествата, които трябва да притежават за успешна реализация, като не пропуснаха да отбележат значението на личната мотивация и позитивно отношение. В разговорите бяха засегнати важни въпроси по отношение на правилния избор на сфера на кариерно развитие. Обсъдени бяха нагласите за продължаване на образованието във висше учебно заведение. Разгледани бяха различни казуси, които целяха да покажат реални ситуации в работна обстановка и как младите хора конкретно да се възползват от услугите на бюрата по труда.

Като поредна стъпка в срещите участниците се запознаха със свободните към момента работни места на първичния пазар на труда и обсъдиха с експертите възможностите за започване на работа на всеки един от желаещите. В този контекст младежите се запознаха с официалния сайт на Агенцията по заетостта и бяха нагледно консултирани за възможностите, които той предлага за своевременно информиране и търсене на свободни работни места чрез е–Трудова борса.

Сред акцентите в срещите бе запознаването с държавната политика по заетостта, отнасяща се до младите хора като приоритетна целева група за включване във всички подходящи програми, схеми и мерки за заетост и обучение. Завършващите ученици получиха информация за подходящите за тяхната възрастова група програми и мерки от Закона за насърчаване на заетостта, осигуряващи възможности за трудова реализация. Интерес у бъдещите абитуриенти породиха условията за придобиване на допълнителна професионална квалификация чрез обучения в клоновете на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”. По време на информационните събития експертите обърнаха внимание и на изпълнението на Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020. Завършващите ученици получиха подробна информация и за схемите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, които са в процес на изпълнение и са подходящи за младежи до 29 години – схема „Младежка заетост”, проект „Обучение и заетост за младите хора”, проект „Готови за работа”.

Участниците в дискусиите научиха и за дейността на EURES мрежата и трудовата мобилност в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. На част от срещите бе представен проект „Европейски корпус за солидарност” – инициатива на Европейския съюз, която дава възможност на младите хора да извършват доброволческа дейност или да работят в полза на общности и хора от цяла Европа. Специално внимание бе обърнато на начините за предотвратяване на трудовата експлоатация, като младите хора получиха ценни съвети как да не попаднат в капана на „бялото робство”.

Прочетете също

Ремонт на площадите в четири населени места извършва Община Гулянци

През месец август стартираха дейностите по проекта на Община Гулянци „Реконструкция и благоустрояване на площадни …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *